Το 2021 είναι απλά ένα νούμερο.

Το τι κάνουμε μετράει.

Έρημος
Αγώνας
Οικοδόμημα
Διασταύρωση
Παλίρροια και Άμπωτη
Δουλειά